Bolig Sophus Aars veiÅr: 2014
Prosjektansvarlig: Jon G. GuttormsenProsjektet er en ombygging av 2 boenheter til en større boenhet. Dette inkluderer tilbygg og ombygging av 1. etasje, ny carport samt landskapsplan. Nytt inngangsparti på nordsiden av bolig samt ny carport er tilpasset eksisterende bygningsmiljø og landskap ved at bygningskropper er plassert ned i terrenget. Ny carport og utebod er formet med flate tak som terrasserer ned mot eiendomsgrense mot vest. Det er søkt en dialog i utforming mellom nybygg og eksisterende bolig fra 1930-tallet i funksjonalistisk formspråk (typisk funksjonærbolig).  Nybygg er utformet i et moderne tidløst formspråk der rene og avklarte flater står godt til eksisterende bygg og miljø. På sørsiden er det lagt en terrasse på terreng der terrenget er arrondert inntil i skråbakke med ny beplantning med bøkehekk.

  Kontakt    Personvern   English