Bolig StrandvegenÅr 2018.
Prosjektleder: Jon G. Guttormsen.
Medarbeidere: Francesca Vimercati og Robert Gough


Prosjektet er en ombygging og et tilbygg til en eksisterende bolig. Et hovedmål for den nye planløsningen er full tilgjengelighet og livsløpsstandard i hele hovedetasjen. Det nye tilbygget er utformet i en etasje med tilnærmet flatt tak og som tilpasser seg småhus skalaen i området. Det nye bygget har et nytt baderom, vaskerom, en løfteplattform for tilgjengelighet til nedsenket carport, et soverom og en ny inngangshall. En løfteplattform er koblet mellom hovedetasjen og en lavereliggende carport. På utsiden av baderommet er det utformet et overlysfelt som gir dusjsonen et levende skyggespill av solstråler gjennom dagen. En del av hagearealet er formet som et atrium med skjerming av levegger og pergola mot Strandvegen. Tilbygget er utformet i materialer av bærende tømmerramme konstruksjoner med murpuss system fasader utvendig, takutforming er med gesimser av sinkbeslag og luftede takkonstruksjoner med innvendige skjulte taknedløp. Det nye tilbygget danner en helhet mellom bygg og landskap der stramme og rolige fasader rammer inn et intimt og hyggelig hagerom med et tuntre. Prosjektet er ikke utført.

Se video av prosjekt 


  Kontakt    Personvern   English