Bukkevika hyttefelt Skjøtselsplan for hytteområde, Arendal
Oppdragsgiver: Bukkevika hyttevel
Sted: Tromøya i Arendal kommune
År: 2014
Prosjekansvarlig: Karin Guttormsen


  Skjøtselsplanen gir råd om skjøtsel av vegetasjon på arealer som omfatter fellesområdet, omgivelsene for 15 hytter på private tomter. Kriterier for skjøtselsbehovet er i forhold til den enkelte hytte å ivareta utsikt til sjøen, ettermiddag-/kveldssol og behov for privat skjerming. Ut fra naturfaglig vurdering og landskapsestetisk skjønn er det påpekt trær som bør hogges og felt med krattvegetasjon som bør holdes nede både på kort og lang sikt.

Link til prosjektark
Link til rapport skjøtselsplan.
  Kontakt    Personvern   English