Drømmesmoen Grøntanlegg 



År: 1984.
Grøntanlegg ved nytt undervisningsbygg
Oppdragsgiver: Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Sted: Dømmesmoen Grimstad,
Ansvarlig landskapsarkitekt: Karin Guttormsen


Som tomt for nytt undervisningsbygg for tidl. Statens gartnerskole Dømmesmoen valgte Statsbygg, (Statens bygge- og eiendomsdirektorat) plassering innenfor eksisterende parkområde. Nærhet til andre bygninger med undervisnings og -internatfunksjoner var avgjørende samtidig som deler av parken trengte fornyelse. Den ble opprinnelig anlagt nærmest som et arboret i årene fra i 1923. Nye elementer ble tilført som amfi for uteundervisning, opptredener o.a., utvalgte plantesamlinger - botanisk og dendrologisk som manglet i parken og tilpasninger til bestående strukturer i parken, bl.a. «Dømmesmoeika» og landskapsrommet rundt dammen. Nytt staudefelt ble planlagt på nytt sted.



  Kontakt    Personvern   English