Boliger på Finstad ved Dal på EidsvollÅr: 2022  
Innspill til kommuneplanens arealdel, Eidsvoll
Oppdragsgiver: Vårveien as
Ansvarlige hos Topos:
Jon Guttormsen og Maria Rini

Innspill til arealplan i år 2022 for utvikling av boliger på Dal i Eidsvoll.Forslag består av 24 tomter.
Bebyggelsen består av av eneboliger i 2 etasjer som er godt tilpasset de forskjellige tomtene. Det er utformet mindre tun med svalganger og drivhus ved hver bolig som innbyr til god bokvalitet og trivsel. Boligstørrelse er 100 til 110 m2 BRA.


Fokus på bærekraft i utforming av forslaget. Rasjonelle energieffektive boliger. Det er sedumplanter på tak, solceller på tak og drivhus for dyrkning av egne grønnsaker. 

Viktig i utforming av bebyggelsen er å bevare grøntdraget gjennom ravinedal øst til vest på tomt og bevaring av grøntområde lang ørretbekken nederst på tomta mot vest. Det er planlagt 3 felles gjestehus vest på tomta som disponeres av ev. et nytt planlagt sameie. 

Bålplass ved elva og trelavo ved bekken vest på tomta. Fiskemulighet. Adkomst til ny bebyggelse fra Finstadvegen i øst. 

Les mer om prosjektet

              

  Kontakt    Personvern   English