Garderobeanlegg og flerbrukshus på SIAPÅr:2010Skarnes IL skal flytte fra dagens idrettsanlegg på Bøsmyra til SIAP på Skarnes. Skarnes IL ønsker å anlegge fotballbaner og et garderobeanlegg på vestsiden av dagens anlegg på SIAP.

Garderobeanlegget til fotballbaner er planlagt som et første byggetrinn av et større flerbruksanlegg. Garderobeanlegget er lagt inn mot kolle på vestsiden i en underetasje slik at man kan gå fra garderober og rett ut på fotballbaner mot vest.

Et senere byggetrinn med flerbrukshus planlegges bygd i etasjen over planlagt garderobeanlegg. Dette huset skal være for alle brukere av aktivitetssenteret på SIAP. Byggeetappen med flerbrukshus er vist i 2 byggetrinn.

  Kontakt    Personvern   English