Glommengata

 

Nybygg og ombygging i Glommengata i Kongsvinger.
Oppdragsgiver: ATH eiendom as
År: 2009
Ansvarlig arkitekt: Jon G. Guttormsen
Reguleringsforslag utført av Asplan Viak asI 2007 brant trebygningen der utstedet Creutz lå ned til grunnen. Det ble et stort hull i bebyggelsen og spørsmålet kom om hva man nå skulle gjør videre med kvartalet. Topos arkitektur og design utformet for oppdragsgiver ATH eiendom as en ny bebyggelse basert på prinsippene; høy utnyttelse av tilgjengelige arealer, bruk av trevirke i fasader og et variert taklandskap for ny bebyggelse.  Nytt taklandskap harmonerer med landskapssiluetten av nærliggende Svenskehaugen sett fra nord. Ny bebyggelse består av flere bygg og eiendommer vevd sammen for å skape en helhet. Noen av byggene er foreslått bevart, andre revet og noen ombygd til en felles bygningsrekke. Formålet i ny bebyggelse bestod hovedsaklig av næring og boliger. Prosjektet ble ikke fullført siden Kongsvinger Kommune heller vil sanere eksisterende bygg og bruke tomten til andre formål.  Kontakt    Personvern   English