HerdahlsparkenOppgradering Herdahlsparken i Kongsvinger
År: 2019
Oppdragsgiver: Gamle Øvrebyen vel
Ansvarlige landskapsarkitekter: Karin Guttormsen og Sigve GrønsbergHerdalsparken Kongsvinger er et hyggelig og populært møtested spesielt i sommerhalvåret drevet av Gamle Øvrebyen vel. Dagens bruk er for servering for Kafé Bohem i Baanerudgården. Visjonen for oppgradering er at Herdahlsparken skal beholde sin grunnform og historiske relevans når det gjelder utstyr og elementer og skal legge bedre til rette for fleksibel bruk og attraktivitet, både på «restaurantarealet» i vest, nær springvannsbassenget og på «plen-/aktivitetsarealet» i øst. Oppgraderingstiltak som først og fremst vil redusere mark-slitasjen, vil øke fleksibiliteten for ulike aktiviteter/ konserter/festivaler på parkens begrensede areal.

Les mer om prosjektet  Kontakt    Personvern   English