Hva kan topos gjøre for deg? 

Topos bistår med byggprosjektering både på mindre bygg og større bygg.  Vi gjør landskapsanalyser, og landskapsplaner og hageplanlegging. Topos lager reguleringsplaner og innspill til kommuneplaner. Vi har sentral godkjenning som prosjekterende arkitektur, prosjekterende landskapsutforming og ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.

  • Mulighetsstudie / Skisseprosjekt / Byggemeldingstegninger / Arbeidstegninger / Anbudsgrunnlag / Detaljreguleringsplaner / Områdereguleringsplaner / Detaljreguleringsplaner / 3D visualisering / illustrasjoner og video / Konsekvensutredninger / Innspill til kommuneplaner / Dispensasjonssøknader / Landskapsanalyser / Rådgivning og veiledning i plansaker / Lokal overvannshåndtering Hageplanlegging / Parkplaner og utomhusplaner/Ombrukskartlegging av bygg
  Kontakt    Personvern   English