Hytte på Skasen, FinnskogenÅr: 2018
Prosjektansvarlig: Jon G. Guttormsen
Medarbeider: Francesca VimercatiTiltakshaver ønsker å føre opp et tilbygg til eksisterende fritidsbolig beliggende på eiendommen ved Skasen. Den har en solrik og fredfull beliggenhet på et nes i sørenden av innsjøen Skasen med fin utsikt over innsjøen. Nåværende fritidsbolig er ført opp sent på 1920-tallet. Den ligger på et planert platå ca. 8m høyere enn middelvannstanden i sjøen. Det er 3 eksisterende bygninger på eiendommen. For å ivareta hensyn til eksisterende fritidsbolig, tomt og omgivelser plasseres tilbygget mot øst.

Det er tilstrebet et klart arkitektonisk skille mellom gammelt, eksisterende laftet bygg og det mindre tilbygget i moderne stil. Arkitektonisk representerer bygningsvolumene hvert sitt århundre. Det er tilstrebet en harmoni mellom den nye fritidsboligen og omgivelsene i skala og karakter. Den gamle delen beholder sitt mørkbeisede uttrykk og den nye får kledning med mørkbeiset liggende låvepanel. Det nye har et tilbaketrukket parti, “pause” mellom eksisterende og nytt. Ny fritidsbolig vil danne en estetisk helhet som vil gli inn i landskapet med åpen furuskog.

Se video av prosjekt  Kontakt    Personvern   English