Kongsvinger festning kulturstiKongsvinger festning kultursti – rapport forprosjekt
År: 2015
Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune og Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
Prosjektansvarlig: Karin GuttormsenForsvarsbygg nasjonale festningsverk og Kongsvinger kommune ønsker å gjøre festningens forterreng nedenfor glacisene mot N og Ø mer allment tilgjengelig. Målet er å opparbeide en universelt utformet kultursti med utgangspunkt i trasé for eksisterende tursti. Rapport for forprosjektet gir en oppsummering av vurderingene og en anbefalt løsning for valg av trasé og kostnader. På grunn av terrengforhold, fredningsbestemmelser og kostnader kan kun en del av kulturstien bli universelt utformet. Forprosjektet skal være grunnlag for godkjenninger og finansiering.


Les mer om prosjektet


  Kontakt    Personvern   English