NRA kontorForprosjekt: Østre Linje Linje arkitektur og Landskap as og Topos arkitektur og design as
Prosjektleder: Jon G. Guttormsen  
Medarbeider: Francesca Vimercati
Østre linje arkitekter: Robert Gough Andrea Lumb, Brita Underdal, Vigdis Sandli-Ødegaard

Detaljprosjekt: LOF arkitekter ved prosjektleder Bent Boeriis. Medarbeidere: Robert Gough (LOF) og Francesca Vimercati.Topos Arkitekur og Design as har i samarbeid med Østre Linje Arkitektur og Landskap as prosjektert utvidelse av kontorbygg for Nedre Romerike Avløpsselskap i Lillestrøm. Vi har utformet tegninger anbudsunderlag for totalentreprise og har vært ansvarlig søker for prosjektet. Tilbygg på ca. 750 m2 er utformet i 2 etasjer som rommer nye kontorer, møterom, rom for IKT. Første etasje vil inneholde 17 selvstendige cellekontorer, 2 møterom, ett IKT rom med 6 arbeidsplasser, lager samt stillerom. Den nye utformingen er tenkt som en helhet mellom bygg og landskap. Det spesielle med prosjektet er at nybygget ligger over kommunegrensa mellom Rælingen og Skedsmo kommuner slik at prosjektet måtte byggsøkes i 2 kommuner samtidig. Etter godkjent rammetillatelse ble bygget detaljprosjektert av LOF arkitekter. Ansvarlig søker for hele prosjektet har vært Topos arkitektur og design as.


Se video av prosjekt   Kontakt    Personvern   English