Ombrukskartlegging av bygg

Topos Arkitektur og design as gjør ombrukskartlegging av bygg. Vi kan bistå med å utarbeide ombruksrapporter i forbindelse med rivning/transformering av eksisterende bygg. Vi kan bistå med vurdering over hvilke komponenter som skal kartlegges og hva som kan ombrukes, ombrukskartlegge med tanke på miljøgifter og farlig avfall, sette opp kvalitetskrav, restlevetid og etterspørsel i markedet, vurdering av demonterbarhet, innføring av redokumnetasjon av ombrukskomponenter samt utarbeide en ombruksrapoort og komponentkatalog. Vi deltok på Nomikos og Resirqels første kurs i mai 2023 som den første kontigenten kursdeltagere i Norge innenfor dette feltet.


  Kontakt    Personvern   English