Parkeringshus VardeheiaUtforming av anlegg til parkeringshus Vardeheia, Grimstad
Oppdragsgiver: Kruse Smith
År: 2013
Prosjektansvarlig: Karin og Jon G. Guttormsen
Medarbeider: Manuel da SilvaTopos arkitektur og design as laget forslag til utforming av 2 innganger, portal Arrestplassen og portal gangatkomst Vestregate, til parkeringshus i Vardeheia i Grimstad i anbudskonkurranse for entreprenør Kruse Smith. I tilbudsdokumentene er det lagt stor vekt på å ivareta estetiske hensyn. Det gjelder særlig i forhold til den stedegne trearkitekturen og gatemiljøet som preger omgivelsene både mot Vardeheia og Vestregate. Les mer i beskrivelse vedlagt under. Vårt tilbud ble ikke utført.

Les mer om prosjektet
  Kontakt    Personvern   English