Prosjekteringserfaring

Hvert prosjekt blir tilpasset kundens krav i forhold til funksjon, økonomi, tomt og omgivelser. Topos arkitektur og design as har over 20 års med prosjektering fra A til Å i liten eller større målestokk byggeprosjekter.  Større prosjekteringsoppgaver løses ved samarbeid med andre firmaer som leverandører der oppdragsgiver har et kontaktpunkt i Topos. Vi anvender kvalitetssystemet Maks fra Arkitektbedriftene as i vår drift. Vi prosjekterer i Archicad 24 for arkitektur og vi anvender Team Moment som verktøy i ressursbruk og timeplanlegging. Topos arkitektur og design er medlem av Arkitektbedriftene as, Forum for trekonstruksjoner og Grønn byggallianse.

Ansvarlig Søker

Vi har lang erfaring som ansvarlig søker. Vi har gjort flere kompliserte bruksendringer og dispensasjonssøknader - referanse kontorbygg for Nedre Romerike Avløpsselskap NRA.
  Kontakt    Personvern   English