Raet nasjonalparkRaet nasjonalpark Aust-Agder Utredning om naturverdier på land
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Aust-Agder miljøvernavdelingen
Sted: Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner
År: 2014
Prosjektansvarlig: Karin GuttormsenFagrapporten viser en sammenstilling av dokumenterte landbaserte naturverdier innenfor foreslått Raet nasjonalpark (NP). Utredningsområdet dekker skjærgård og kystnære landområder i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. Fagrapporten, terrestrisk utredning er delt inn i 19 soner geografisk og omfatter temaene: naturtyper, karplanter, sopp, lav og moser, insekter, fugler, pattedyr, sjøørretbekker, geologi, landskap, friluftslivsområder og MOB – modell for sårbarhetsvurdering ved oljeforurensning.  Kontakt    Personvern   English