Rundkjøring vannveierÅr: 2016
Forslag til kunstnerisk utforming av rundkjøringer
Oppdragsgiver: Sør-Odal kommune
Forslagstiller: Nullohm ved Stig Skjelvik og Topos arkitektur og design as ved Jon G. GuttormsenForslag: ”Vannveier”
  Odalen er et sted der 3 vannveier møtes
  • Odalen danner et vidt elve-landskap
  • Vannveiene og dyrking på elveavsetningene har vært forutsetninger for bosetningen i Odal historisk sett

  Kunstnerisk utforming, ”Vannveier” er en betongskulptur bestående av 3 elementer som sammen utgjør en fysisk vannrenne. Skulpturen utføres i hvit betong med overflate av reflekspulver som også gir en selvrensende overflate. Modellene som er presentert, er graderte abstraksjoner av kartutsnittet av de karakteristiske elve-veiene som er den naturgitte inndelingen av de gamle administrative enhetene i Sør-Odal. Det visuelle senterpunkt er lagt på Skarnes siden, -både for komposisjonens del, men også for å synligjøre for de reisende at Skarnes er mer enn ett veikryss, og at de befinner seg noe på den andre siden av elven.


  Vannrennen er tenkt lyssatt med avansert led-belysning i regi av nullohm.no.
  På dagtid er det tenkt et ”friskt ungdommelig” grønt lys som lyser opp den krumme ytre veggen av betongskulpturen. På nattestid belyses vannrennen fra innsiden av spesialutformet led-belysning med blått og hvitt lys. Her skapes pulserende bilder av rennende vann på veggene i vannrennen.


  Vårt mål er at opplevelsen av rundkjøringene skal sette Odalen i et positivt lys og huskes av den besøkende.

  Se www.nullohm.com

  Les mer om prosjektet    Kontakt    Personvern   English