Skytehall på Tråstad alternativ 2

 

År: 2022
Oppdragsgiver: Kongsvinger Sportskyttere KSS
Sted: Kongsvinger
Prosjektansvarlig: Jon G. Guttormsen  
Medarbeider: Maria Rini
Topos Arkitektur og Design as har prosjektert ny skytehall på 2100 m2 for KSS på Tråstad i Kongsvinger.  Dette alternativet viser skytehallen plassert langs vestsiden av eksisterende tennishall. Det er også laget et alternativ 1 plassert på nordsiden av eksisterende tennishall. Arbeidsteamet bestod av KSS, NSF og NTG på Kongsvinger. Prosjektet ble lagt på vent sensommer i 2022 pga en stor prisøkning for bygg i Norge.

  Kontakt    Personvern   English