T13Samlokalisering Kongsvinger politistasjon og tollkontor
År: 2007Samlokalisering av politi og tollvesen i Kongsvinger politistasjon ved Parkvn. Kontorbygget øst på tomten ble påbygget og utvidet. Arbeidet inkluderte utvikling av et nytt inngangsparti på bakkeplan, rehabilitering av eksisterende kontorareal, ny borggård for tollvesen samt nybygg kontor. Areal ca. 3.000 m2. Prosjektet ble ført frem til godkjent rammetillatelse av Topos arkitektur og design as. Glåma bygg overtok deretter prosjektet gjennom en totalenteprise. Ferdigstilt høsten 2008.

  Kontakt    Personvern   English