Teleskolen GrimstadÅr: 1982
Oppdragsgiver: Teledirektoratet
Sted: Grimstad
Ansvarlig landskapsarkitekt: Karin GuttormsenSom lokalisering for nye «Teleskolen» med undervisnings- og administrasjonsbygg og fem blokker med studenthybler, valgte Teledirektoratet i 1979 tomt i Grimstad i et høytliggende terreng med særegen, grovvokst furuskog nær boligområder. Med definerte krav til funksjonalitet og representativitet var oppdraget god landskapstilpasning av samtlige bygninger, og at tilstøtende utearealer fikk høy grad av opparbeidet grøntanlegg. Dette ble særlig vektlagt ved inngangsparti med vrimleareal med utvalgte planter og sitteplasser, ved terrasse kantine med samling rhododendron i furuskogmiljø og i det innvendige atriet med fontene og utvalgte vekster for opplevelser fra innvendige fellesrom.

  Kontakt    Personvern   English