Kort historikk om firmaet

Etablert av Jon G. Guttormsen i år 2004 på Kongsvinger. Topos arkitektur og design as er et frittstående arkitektkontor bestående av 1 sivilarkitekt og 2 deltidsansatte sivilarkitekter og sivillandskapsarkitekter. Karin Guttormsen landskapsarkitekt MNLA kom til firmaet i år 2010 etter flere år offentlig virksomhet med spesialfelt i landskapsforvaltning. Hun har vært faglig leder for landskap og har gjort en rekke fine prosjekter i Topos frem til år 2020 da hun pensjonerte seg. Sigve Grønsberg lanskapsarkitekt MNLA er nå fast samarbeidspartner på landskapsoppdrag og regulering. Robert Gough sivilarkitekt MNAL er fast samarbeidspartner på bygg arkitektoppdrag. Vi har kontorfellesskap i Grubbegata 14 i Oslo.
Hva kan topos gjøre for deg? 

Topos bistår med byggprosjektering både på mindre bygg og større bygg.  Vi gjør landskapsanalyser, og landskapsplaner og hageplanlegging. Topos lager reguleringsplaner og innspill til kommuneplaner. Vi har sentral godkjenning som prosjekterende arkitektur, prosjekterende landskapsutforming og ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.

  • Mulighetsstudie / Skisseprosjekt / Byggemeldingstegninger / Arbeidstegninger / Anbudsgrunnlag / Detaljreguleringsplaner / Områdereguleringsplaner / Detaljreguleringsplaner / 3D visualisering / illustrasjoner og video / Konsekvensutredninger / Innspill til kommuneplaner / Dispensasjonssøknader / Landskapsanalyser / Rådgivning og veiledning i plansaker / Lokal overvannshåndtering Hageplanlegging / Parkplaner og utomhusplaner
Prosjekteringserfaring

Hvert prosjekt blir tilpasset kundens krav i forhold til funksjon, økonomi, tomt og omgivelser. Topos arkitektur og design as har over 20 års med prosjektering fra A til Å i liten eller større målestokk byggeprosjekter.  Større prosjekteringsoppgaver løses ved samarbeid med andre firmaer som leverandører der oppdragsgiver har et kontaktpunkt i Topos. Vi anvender kvalitetssystemet Maks fra Arkitektbedriftene as i vår drift. Vi prosjekterer i Archicad 24 for arkitektur og vi anvender Team Moment som verktøy i ressursbruk og timeplanlegging. Topos arkitektur og design er medlem av Arkitektbedriftene as, Forum for trekonstruksjoner og Grønn byggallianse.

Ansvarlig Søker

Vi har lang erfaring som ansvarlig søker. Vi har gjort flere kompliserte bruksendringer og dispensasjonssøknader - referanse kontorbygg for Nedre Romerike Avløpsselskap NRA.
  Kontakt    Personvern   English