Våler kirkeKonkurranseforslag Våler kirke Motto: ”Livets reise” År: 2011
Forfattere: Ingrid Lampe, Robert Gough og
Jon G. GuttormsenNy kirke er skånsomt plassert i skogsområde i nord østre hjørne av tomteområdet.

Etablering av et kirketorg er ment å forsterke og samle stedet ”kirken i Våler” ved å dra inn eksisterende kapell og kirkegård sammen i det nye samlingspunktet. Vi foreslår ny adkomst fra nord til byggetomtens østre side der administrasjon og drift tenkes plassert. Vi har laget en horisontal linje fra vugge til grav i nord sør retning på tomta. Fra alter i nord til visningsrom kisterom i sør i den nye kirken og videre mot sør til eksisterende kirkegård. Derav mottoet ”Livets reise”.

  Kontakt    Personvern   English