VestreTyskeberget År: 2018
Vestre Tyskeberget innspill til kommuneplanens arealdel, Åsnes
Oppdragsgiver: Øystein Østgaard
Ansvarlige landskapsarkitekter: Karin Guttormsen og Sigve Grønsberg


Innspill til arealplan i år 2018 for utvikling av hyttefelt i Tyskeberget, Åsnes. Hytteplanen for Vestre Tyskeberget omfatter 78 hyttetomter med optimal beliggenhet i fint skrånende terreng mot syd og vest med et samlet tomteareal for bebyggelse på ca. 155 daa utenom arealer for infrastruktur og nær-grøntstruktur inkl. området ved og rundt Kverntjern. Tyskeberget har en unik beliggenhet for utvikling av hyttefelt med en fantastisk utsikt utover Kverntjern og Finnskogen, en attraksjon i seg selv. Området gir en opplevelse av Finnskogens mystikk og ro. Gode turmuligheter i skogene omkring. Tur til toppen av Søberget gir «Soria Moria» utsikt utover blånende åser. Området ble tatt inn arealplanen til  Åsnes kommune i år 2019.

Les mer om prosjektet

              

  Kontakt    Personvern   English