Kort historikk om firmaet

Etablert av Jon G. Guttormsen i år 2004 på Kongsvinger. Topos arkitektur og design as er et frittstående arkitektkontor bestående av 1 sivilarkitekt og 2 deltidsansatte sivilarkitekter og sivillandskapsarkitekter. Karin Guttormsen landskapsarkitekt MNLA kom til firmaet i år 2010 etter flere år offentlig virksomhet med spesialfelt i landskapsforvaltning. Hun har vært faglig leder for landskap og har gjort en rekke fine prosjekter i Topos frem til år 2020 da hun pensjonerte seg. Sigve Grønsberg lanskapsarkitekt MNLA er nå fast samarbeidspartner på landskapsoppdrag og regulering. Robert Gough sivilarkitekt MNAL er fast samarbeidspartner på bygg arkitektoppdrag. Vi har kontorfellesskap i Grubbegata 14 i Oslo.
  Kontakt    Personvern   English