Topos arkitektur og design as er spesielt interessert i bruk av tre i konstruksjoner. Vi velger materialet tre i alle våre prosjekter der vi har mulighet. Trevirke har en tidløs og varig kvalitet både for nyskapning og tradisjonell bruk. Med riktig bevaring og behandling av trematerialet blir treet enda vakrere med tiden. Lokalt anvendt trevirke forteller noe om stedets identitet og kan gi rom for unike opplevelser. Materialet gir en lunhet og nærhet og treverk er godt å ta på. Bygg utformet med tre er både konstruksjonseffektivt og økonomisk gunstig over andre konstruksjonsmetoder.I et vanlig bolighus på 100 m2 går det ca. 22 m3 trevirke. Hvis man tar utgangspunkt i at dette trevirket kommer fra gran, som binder 700 kg CO2 per m3, vil huset binde 15 tonn CO2 så lenge det står. I norsk bygningsmasse er det i dag lagret 67 millioner tonn CO2 i form av trevirke. Tre lagrer CO2 i form av karbon. Hvis vi bruker trevirke til konstruksjoner, møbler, papir osv. vil karbon bli holdt borte fra atmosfæren, så lenge trematerialet er intakt. Treproduktet kan sirkuleres enten som ombruk eller gjenbruk og karbon fortsetter å bli lagret. Når trevaren ikke kan sirkuleres lenger kan trematerialet nyttegjøres som bioenergi til varmeformål og CO2 frigjøres.

  Kontakt    Personvern   English