I våre prosjekter fokuserer vi på menneskene og deres dialog med omgivelsene. Vi utvikler uterom som innbyr til opplevelser, bevegelse og fysiske møter på tvers av alder og livsfaser. Dette kan være aktive steder for barnets frie lek og oppdagelser eller rolige landskap som innbyr til ro og ettertanke.

Vi tilnærmer oss oppgaven fra menneskets perspektiv, ved å sette oss inn i hvilke behov og hvilke muligheter som ligger i hver enkelt oppgave og sted. Vi er opptatt av å finne gode løsninger for fysisk aktivitet og rekreasjon med bærekraftige løsninger for grønnstruktur, biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering. Solid materialbruk og praktisk tilnærming for gjennomføring og vedlikehold gir våre anlegg lang levetid og fornøyde brukere. “Et godt landskapsdesign styrker identiteten til et sted og gir det liv”.  Kontakt    Personvern   English