Topos betyr sted

Topos kommer av det greske ordet sted. Detaljert beskrivelse av et område, terrengets former, terrengdetaljer og bebyggelse. Dette er menneskets opplevelsesfelt -  vi reagerer på tiltrekkende og frastøtende krefter ved omgivelsene rundt oss - topos arkitektur og design arbeider innenfor dette opplevelsesfeltet mellom menneske og sted.
Les mer om oss

Topos arkitektur og design as er arkitektkontoret som hjelper deg med ditt spesielle behov innen arkitektur, landskap og plan. Vi gjør arkitekturprosjektering, stedsforming, landskapsplanlegging og arbeid som ansvarlig søker.
Vår arbeidsmetode

Hvert prosjekt blir tilpasset kundens krav i forhold til funksjon, økonomi, tomt og omgivelser. Vi samarbeider ofte med andre fagmiljøer og mener at vi gjennom vår tverrfaglighet i arkitektur og planlegging kan skape gode fysiske omgivelser for ditt prosjekt. 


Våre prosjekter

Våre prosjekter favner fra mindre til større boligprosjekter, næringsbygg, stedsutforming, landskap, regulering- og planoppgaver. Vi er opptatt av å skape gode steder og møteplasser for mennesker i rammen av en helhetlig utforming av bygg og landskap.  Kontakt    Personvern   English